Vücut Kitle İndeksi (VKİ), bir kişinin kilosunun boyuna göre ölçümüdür. Bir kişinin toplam vücut yağının doğrudan ölçülmesinden çok daha fazla bir göstergedir. Çoğunlukla değil, toplam vücut yağıyla ilişkilidir. Bu, Vücut kitle indeksi puanı arttıkça, bir kişinin toplam vücut yağında olduğu anlamına gelir.

DSÖ, 25-29.9 arasında Vücut kitle indeksi olan bir yetişkini aşırı kilolu olarak tanımlar – Vücut kitle indeksi 30 ya da daha yüksek bir yetişkin obez olarak kabul edilir – 18.5’in altındaki bir Vücut Kitle İndeksi, düşük kilolu ve 18.5-24.9 arasında sağlıklı bir kilo olarak kabul edilir.

Vücut Kitle İndeksi hesaplama

Bir kişide vücut kitle indeksi, bir matematiksel formül kullanılarak hesaplanır. Bu değeri hesaplamak için kilogram cinsinden boyu inç ile eşleştirilebilen tablolar kullanılarak da tahmin edilebilir. İnternet sitelerinde Vücut Kitle İndeksi hesaplamasına yardımcı olan kullanışlı hesap makineleri de bulunmaktadır.

Formül – VKİ = (Kilo olarak kilogram) bölü (Metrekare yüksekliği)

Normal vücut kitle indeksi skoru 18.5 ile 24.9 arasında değişen bir skordur. Bu, bir kişinin boyu için normal ağırlık aralığında olduğunu gösterir. Bir kişiyi düşük kilolu, normal, aşırı kilolu veya obez olarak sınıflandırmak için bir Vücut Kitle İndeksi tablosu kullanılır.

VKİ’nin Klinik önemi

VKİ, bir çok kişide toplam vücut yağının bir göstergesidir. Dolayısıyla, sağlık riskinin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Sağlık uzmanları tarafından kilolu ve obez bireyleri taramak için kullanılır. VKİ, bir kişinin obezite ve kilolu olma ile ilişkili sağlık risklerini değerlendirmek için kullanılır.

Örneğin, Vücut Kitle İndeksi yüksek olanların riskleri şunlardır: 

  • Yüksek kan kolesterolü veya diğer lipid bozuklukları
  • 2 tip diyabet
  • kalp hastalığı
  • inme
  • yüksek tansiyon
  • Bazı kanserler
  • Safrakesesi rahatsızlığı
  • Uyku apnesi ve horlama
  • Osteoartrit ve eklem hastalığı

Bununla birlikte, VKİ, sağlık riski hesaplamak için kullanılan araçlardan biridir. Sağlık riski değerlendirilirken kan basıncı, kolesterol düzeyi, kan şekeri düzeyi, kalp hastalığının ailevi öyküsü, yaş, cinsiyet, bel çevresi, fiziksel aktivite düzeyi, menopoz durumu, sigara kullanımı gibi faktörler de dikkate alınır.

Vücut Kitle İndeksi herkes için geçerli midir?

Çoğu insan için VKİ, obezitenin iyi bir ölçümü sağlamak için kullanılabilir. Ancak Vücut Kitle İndeksi kas, kemik, yağ ve diğer dokular gibi vücut kompozisyonu hakkında gerçek bilgi sağlamıyor.