Obezitenin Kalp Hastalıkları Üzerine Etkisi

kalp hastalığı tedavisi

Obezitenin Kalp Hastalıkları Üzerine Etkisi

Obezite önemli bir halk sağlığı problemidir. Obezite ve aşırı kilo, dünya çapındaki hastalarda kardiyovasküler rahatsızlıkların görülme sıklığı ile yakından ilişkilidir.

Kardiyovasküler bozukluklar dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin neredeyse tamamında en büyük sağlık sorunlarından biridir. Kardiyovasküler hastalık diğer tüm hastalıklardan daha fazla insanı öldürür ve sağlık harcamalarındaki en büyük payı oluşturur.

Kardiyovasküler hastalıkla ilişkili risk faktörleri

Kardiyovasküler hastalıkla ilişkili bazı önemli risk faktörleri şunlardır: –

  • Sigara içmek
  • Fiziksel olarak pasif olmak
  • Doymuş yağ oranı yüksek gıdalar tüketmek
  • Kilolu veya obez olmak
  • Yüksek kan kolesterolüne sahip olma
  • Yüksek tansiyonu olan
  • İlerleyen yaş
  • Şeker hastalığı

Obezite ve yüksek tansiyon

Obezite kan basıncı ile doğrudan ilişkilidir.  ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması’nda (NHANES), yüksek kan basıncının BKİ yüksekliğiyle ilişkili olduğu bulundu.

Fazla kilo, yüksek tansiyon prevalansının yaklaşık% 30’undan sorumludur. Ek olarak obez çocuklar, kilolu olmayan çocuklara kıyasla 2.4 kat daha yüksek bir diyastolik kan basıncına sahip olma ihtimali daha yüksektir.

Obezite ve vücut yağının bulunduğu yer

Araştırmalar, abdominal obezitenin ya da yağ birikiminin, yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç gibi kalpte obezite komplikasyonları riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Obezite hem toplam kolestrol, hem de LDL kolesterolü (kötü kolesterol) yükseltir ve HDL kolestrolü düşürür (iyi kolesterol).

Obezite ve yüksek kan kolesterolü

Çalışmalar yüksek kan kolesterolü ile obezite arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermiştir. Yüksek kan kolesterolü, ateroskleroz ve kalp hastalığı riskini doğrudan yükseltir.

Obezite ve tip 2 diyabet

Tip 2 diyabet obezite ile bağlantılıdır ve ayrıca kalp rahatsızlığı riskinde artış ile ilişkilidir. Çalışmalar aşırı vücut ağırlığı, özellikle de karın bölgesinde ve Tip 2 diyabet arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yapın