UZ. DR. GÜNGÖR ÖZTÜRK

Radyoloji

Uzm. Dr. Güngör Öztürk 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 1 sene askeri tababet okuduktan sonra 1972 senesinde Çorlu 61. Tümen 60 yataklı seyyar Cerrahi Hastanesi Baş Tabipliği ve Sağlık Şube Müdürlüklerinde Görev Yaptı. 1976 senesinde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Radyoloji ve Radyoterapi İhtisasına başladı. 1980 senesinde radyoloji ve radyoterapi uzmanı oldu.

1980-1982 senelerinde radyoloji kliniğinde başasistanlık, 1982-1983 senelerinde müşavir uzman (Yardımcı Doçent) görevlerinde bulundu. 1983 senesinde İstanbul Çamlıca Askeri Hastanesi Radyoloji Kliniği şefliğine tayin oldu. Burada 2 sene baştabib yardımcılık görevini yürüttü. 1989 senesinde yarbay rütbesinde ordudan emekli oldu. 1983-2008 senelerinde kendine ait özel radyoloji muayenehanesinde çalıştı.

Uzm. Dr. Güngör Öztürk, şu an Özel Çağıner Hastanesinde Radyoloji ve Ultrasonografi uzmanlığı, işyeri hekimliği ve tıbbi direktör görevlerini yürütmektedir.