Hasanpaşa Mh. Mirim Çelebi Sk.No:1 Kadıköy/İSTANBUL

   

Radyolojik Tetkikleri

Radyolojide Direkt Röntgen, Mamografi, Kemik Dansitometresi, Doppler USG ve USG ile ilgili tetkikler yapılmaktadır .

Röntgen

Vücudun değişik bölümlerine ait kontrastlı ve kontrastsız tüm tetkikler yapılır. Kontrastlı tetkiklerden IVP ile üriner sistemin (böbrek ve idrar yolları) , ÖMD, ince bağırsak pasaj grafileri tek ve çift kontrastlı kolon grafileri ile sindirim kanalına ait çeşitli hastalıklar teşhis edilebilmektedir.

Ultrasonografi (USG )

Beyin , göz, akciger, meme, kalça,testis, prostatın yanı sıra karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, böbrek, mesane, yumurtalıklar ve rahim içi gibi karın içi organların görüntülenmesinde kullanılır.
Ultrasonun insan vücudunun içinde olup bitenleri anlamaya yarayan diğer görüntüleme yöntemlerden en önemli farkı bu amaca ulaşmak için X- ışınlarını kullanmaması yani radyasyon içermemesi, bunun yerine insan kulağının duyamayacağı frekansta ses dalgalarından yararlanmasıdır. Bir başka olumlu özelliği de elde edilen görüntünün gerçek zamanlı olması yani işlem yapıldığı sırada görüntünün monitör ekranında izlenebilmesidir.
40 yıldan fazla zamandır tıp alanında kullanılan ultrason günümüzde kadın doğum pratiğinde rutin uygulamaya girmiş, jinekolojik muayene ve gebelik takiplerinin olmazsa olmaz bileşeni haline gelmiştir.

Ultrasonun kullanım alanları

 • Hamilelik boyunca çoçuğun gelişimi ve sağlık takibi
 • Boyun incelemesi(özellikle tiroid bezi hastalıkları)
 • Karaciğer hastalıkları
 • Safra kesesi taşı ve hastalıkları
 • Böbrek taşı ve hastalıkları
 • İdrar torbası hastalıklarında
 • Kadın üreme sistemi hastalıklarında
 • Erkek üreme sistemi hastalıklarında(prostat, penis skrotum)
 • Bazı kanser türleri taraması
 • İnfeksiyon teşhisi
 • Kalp incelemesi

Tetkik Öncesi Açlık ve İdrar Durumu

Tüm batın USG – Hastaların aç ve idrara sıkışık olması
Üst batın USG – Açlık
Alt batın USG – İdrara sıkışıklık
Üriner sistem USG – İdrara sıkışıklık

Mamografi

Özel bir röntgen cihazı yardımıyla her iki memenin sıkıştırılarak çeşitli pozisyonlarda filmlerinin alınmasıdır. Meme kanseri kadınlarda nispeten sık görülen bir kanser türüdür. Kadınlarda kansere bağlı ölüm nedenleri arasında akciğer kanserinden sonra ikinci sırayı almaktadır. Tarama amaçlı mamografiye, meme kanseri açısından risk oluşturmayan kadınlarda 40 yaşında başlanmalı, 50 yaşına kadar 2 yılda bir, daha sonra ise yılda bir rutin olarak uygulanmalıdır. Kadınlar, her ay kendi kendine muayene yapmayı doktorundan öğrenmelidir Gerçekleştirilen meme tetkiklerinde elde edilen veriler, meme kanserlerinin erken tanısına olanak sağlamaktadır.

Kemik Dansitometresi

Kemiğin kırılganlık riskini belirleyen bir ölçüm yöntemidir. Sıklıkta menopoz sonrasında olmakla birlikte çeşitli hastalıkların tanı ve takibi için kullanılmaktadır. Osteoporoz riskinin yüksek olduğu menopoz sonrası kadınlar için özellikle uygulanır.

Renkli Doppler USG

Alt ve üst basın USG , jinekolojik USG, Obstetrik, Eko, amaçlı kullanılır. Vücuttaki tüm damar sistemine ilişkin veriler elde edilmektedir. İnceleme öncesinde karın içi organlar incelenecekse açlık gerekir.

Sağlığınız Hayattaki En Önemli Varlığınızdır!

Randevu almak için hemen iletişime geçin.