Hasanpaşa Mh. Mirim Çelebi Sk.No:1 Kadıköy/İSTANBUL

   

Genel Cerrahi

Çağıner Hastanesi, Genel Cerrahi departmanında her gün 09:00-18:00 saatleri arasında poliklinik hizmeti verilmektedir.
Departmanımızda Laparoskopik cerrahi girişim, fıtık operasyonları, Troid, meme cerrahisi, batın içi ameliyatlar, safra kesesi-mide-Apandisit, ince-kalın barsak, endokrin, karaciğer – pankreas – safra yolları, kolon – rektum cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır.
Teşhis ve Tedavi Genel Cerrahi Hizmetlerimiz

  • Batın Duvarı ve Kasık Fıtığı Ameliyatları
  • Hemoroid, Anal Fissür, Anal Fistül Ameliyatları
  • Kıl Dönmesi Ameliyatları
  • Laparoskopik Ameliyatlar Genel Cerrahi
  • Tiroid Ameliyatları
  • Meme Ameliyatları
  • Batın İçi Ameliyatları
  • Varis Ameliyatları
  • Endoskopik (Gastroskopi, Kolonoskopi ) Tetkikler

Küçük Cerrahi Müdahaleler
Klasik biyopsi ve iğne biyopsileri, kist, lipom, lenf bezi veya cilt tümörü çıkartılması, sünnet gibi işlemler müdahale odalarımızda lokal anestezi ile rutin olarak yapılmakta olup; cilt beni, siğiller ve tırnak batması vakalarında radyo frekans yöntemiyle ” dikişsiz ve iz kalmayacak şekilde ” tedavi edilmektedir.
Laparoskopik Cerrahi
Çağımızın en revaçta cerrahi yönetmelerinden olan Laparoskopi, birimimizde mevcuttur. Laparoskopi karın içini, optik bir cihaz kullanarak küçük bir kesiden karın içine yerleştirilip, hastalık veya problemleri doğrudan gözlemleme yada gerekirse aynı anda karın alt bölgesinde açılan 3 – 5 mm’lik deliklerden içeri sokulan yardımcı aletler ile tedavi olanağı da sağlamaktadır.
Laparoskopik cerrahi sayesinde birçok komplikasyonlar minimale indirilmiş, hastaların ameliyat sonrası işe dönüş süreleri azami olarak kısaltılmıştır.
Gastrointestinal Sistem
Gastrointestinal sistem cerrahisinde endoskopik tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
Hemoroid, fissür, fistül ve genital siğil gibi anal hastalıklarda, skleroterapi, infrared koagülasyon (lazer) ve radyo frekans dikişsiz yöntemlerle normal hayata dönülebilmektedir.
Tiroid Ve Meme Cerrahisi
Nükleer Tıp ve Radyoloji ünitesinin desteği ile tiroid bezine ait guatr ve hiper tiroidi vakaları tedavi edilmektedir. Memenin iyi huylu ve kötü huylu hastalıkları teşhis anından itibaren tek bir üniteden takip edilmekte, koruyucu hekimlik hizmeti verilmekte ve gerektiğinde meme koruyucu operasyonlara ağırlık verilmektedir.
Endoskopi Laboratuarımız
Endoskopi ünitemizde gastroduodenoskopı ve kolonskopı işlemleri anestezi uzmanımız desteği ile sedasyon uygulanarak yapılmaktadır.
Endoskopi Nedir?
Endoskopi işlemi, ucunda kamera ve ışık olan bir sistem ile içi boş organların görüntülenmesi işlemidir. Endoskopi işlemi Gastro – Duodenoskopi, Kolonoskopi ve Rektosigmoidoskopi olarak 3 ana grupta toplanır.
Bütün endoskopik işlemler anestezi uzmanımız nezaretinde uyutucu ve sakinleştirici anestezi ile yapılır. Hastamız işlemden sonra hiç bir şey hatırlamaz ancak aynı gün içinde dikkat gerektiren işlerin yapılmaması tavsiye edilir.Aspirin ya da başka bir kan sulandırıcı ilaç alınıyorsa 1 hafta önceden kesilmelidir.Yüksek kan şekeriyle seyreden diabetik hastalarda, kan şekeri kontrol altına alınmalıdır.İşlem esnasında çok nadir bağırsak delinmesi, kanama, solunum yetmezliği gelişebilir ancak uzman ellerde bu komplikasyonlar son derece azdır.
Gastro – Duodenoskopi
Yemek borusu, mide ve ince bağırsakların ilk kısmının (Duodenum) incelenmesi işlemidir. Yutma güçlüğü, midede ekşime ve yanma, kanlı kusma, nedeni bulunamayan kansızlık (Anemi), gibi şikayetlerde doktorunuzun istemi ile uygulanır. Bu inceleme için 6 – 8 saat açlık gerekir, hasta endoskopi sedyesine yatırılır, genzine uyuşturucu sprey sıkılır ve anestezi altında işleme başlanır.
İşlem 10 dakika sürer ve 2 saat içinde normal hayata dönülür. Reflü, yemek borusu iltihapları, darlıkları ve kanamaları, Midenin gastrit, ülser, tümörleri ve kanamaları, yabancı cisimler, 12 parmak bağırsağı (Duodenum) ülser ve tümörleri, poliplerin teşhis ve tedavileri yapılabilmektedir.
Kolonoskopi
Kalın bağırsağın anüsten (makat) başlanarak ince bağırsak ile birleştiği yere kadar incelenmesi işlemidir.
Kanama, iltihaplı ve kanamalı tuvalet içeriği, kilo kaybı, halsizlik, kabızlık ve ağrı şikayetleri olan hastalarımızda hekim istemi ile uygulanır.
40 yaş üstü tüm popülasyonda check-up amacıyla da tavsiye edilir.
İşlemden 1 gün önce kalın bağırsak temizliği yapılır ve işlem anestezi yardımıyla, endoskopi sedyesinde yatar halde gerçekleştirilir.
Rektosigmoidoskopi
Kalın bağırsağın makattan itibaren son 70 cmlik kısmının incelenmesidir.
Genelde 40 yaş üstü hemoroidal hastalık ve anal fissürün (yırtık) birlikte olduğu hastalarda rutin yapılması önerilir.
İşlem kolonoskopiye benzer şekilde uygulanır.
Fıtık Cerrahisi
Kasık ve karın bölgesindeki yeni oluşan ve ameliyat sonrası nüks etmiş fıtıklar açık veya kapalı yöntemlerle müdahale edilerek, hasta kısa sürede normal hayata dönebilmektedir.