MEME DİKLEŞTİRME AMELİYATI

Çeşitli nedenlerden dolayı büyük memelerin sarkık olma olasılığı daha fazlayken, bazen de emzirme, hamilelik gibi nedenlerden dolayı küçük memeler de dik ve dolgun görünümlerini yitirerek sarkık bir görünüme sahip olabilirler. Sarkmış olan meme dokusunun meme küçültülmeden yapılması meme dikleştirme ameliyatıyla mümkündür. Bu ameliyat sonucunda göğüs bölgesinde daha dik ve diri bir görünüme kavuşulur.

AMELİYAT NASIL UYGULANIR?
Meme dokusu yetersiz ve sarkık ise veya içi boşmuş gibi görünüyorsa bu durumda meme başı renkli kısım çevresinde ve bu çizgiye dik bir çizgi olacak şekilde cerrahi kesi yapılarak meme dikleştirme ameliyatı uygulanır ve dolgunluğu da sağlamak için silikon protez yerleştirilmesi uygun olur. Meme hafif düzeyde sarkık ve cilt kaliteside iyi durumda ise silikon protez ile meme büyütülebilir.Protez uygulanan meme dik ve diri gözükecektir.Meme orta ve ileri derecede sarkık, dolgunluğu da iyi ise bu durumda sadece meme dikleştirme ameliyatı daha uygundur.Size en uygun tekniği öğrenmek için hastanemize başvurabilirsiniz.