AKILLI MERCEK İLE YAKIN VE UZAK GÖRME KUSURLARINA ÇÖZÜM

Artık Akıllı Mercek (Akıllı Lens) ile Yakın ve Uzak Görme Kusurundan Kurtulmak Mümkün

Yakın görme azlığı 45 yaşından sonra başlayan ve günlük yaşantımızı çok zorlayan bir problemdir. Özellikle öncesinde hipermetropu olan kişilerde hem daha erken başlamakta hem de daha büyük derecelere çıkmaktadır. Presbiyopi dediğimiz yakın görme azlığının tedavisinde çok fazla yöntem denenmiştir. Excimer laser uygulamalarını da içeren bu yöntemlerin hiç biri istenen verimi vermemektedir. Çünkü bu hastalık gözün içinde bulunan kendi merceğimizin yaşlanmasına ve sertleşmesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır ve ilerleyicidir.

Presbiyopinin güncel tedavisinde yakın, orta ve uzak görmeyi birlikte düzelten üç odaklı mercekler (akıllı mercekler, trifokal mercekler) mükemmel sonuçlar vermektedir. Sertleşmiş ve yakına uyumu kaybolmuş veya azalmış doğal göz merceği alınmakta ve yerine bu yapay mercekler takılmaktadır. Bu merceklerle elde edilen görme düzelmesi ömür boyu kalıcı olmakta ve herhangi bir numara değişikliği göstermemektedir. Bu operasyon katarakt ameliyatı ile birebir aynı olduğu için hastalar ameliyat sonrası yaşamlarında bir daha katarakt operasyonu geçirmek zorunda kalmamaktadırlar. Ameliyat sırasında hastanın kataraktı varsa bundan da kurtulmuş olmaktadırlar.

Akıllı merceklerle, hastanın astigmatı varsa aynı anda onu da tedavi edebilmekteyiz. Bu ameliyattan sonra hastalarımızın büyük çoğunluğu uzak ve yakın için gözlük ihtiyacı duymamaktadırlar.

Akıllı mercekler için en ideal yaş 50 ve üzeridir. Ancak yüksek numaralı kırma kusuru (miyop, hipermetrop, astigmatizma) olan bireylerde çok daha erken yaşlarda yapılabilir. Uygulama yaşı ile ilgili olarak, her hasta için ayrı değerlendirme yapılması gerekir.

Bazı özel durumlarda bu mercekler kullanılamamaktadır. Örneğin sarı nokta hastalığı olanlarda, retina damar tıkanıklığı geçirmiş olanlarda, korneada keratokonus gibi şekil bozukluğuna neden olan durumlarda, şeker hastalığına bağlı retinopatisi olanlarda ve benzeri başka durumlarda bu lensleri uygulamak doğru değildir. Bu konuda deneyimi olan bir hekim tarafından hasta tam bir göz muayenesinden geçirilmeli ve ondan sonra akıllı lens uygulamasına karar verilmedir.

Ameliyat fako yöntemiyle damla ile göz uyuşturularak yapılmaktadır. Ameliyat süresi standart katarakt ameliyatı kadardır. Hastaya göre değişmekle birlikte 15-20 dakika sürmektedir. Ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir ağrı olmamaktadır.